Menu Close

 

Afdelingsbeboermøder i VA 55

 

Her finder du indkaldelser til

Afdelingsbeboermøder i Afdelingen

Her findes i Undermenuer Indkaldelser

med Bilag og Referater fra tidligere Møder

 

Møder i 2019

Endelig Indkaldelse 21. marts 2019

Referat Afdelingsbeboermøde 21. marts 2019

Endelig Indkaldelse 10 September 2019

Referat Afdelingsbeboermøde 19. september 20 19

Møder i 2020

Dagsorden Afdelingsmoede sept-2020

Referat Afdeligsmøde 14-9-2020