Menu Close

 Det er denne Lokalplan vedtaget af Albertslund Kommune

der sætter de overordene regler for vort Boligkvarteret

 Lokalplan