Menu Close

VA55 Nye Affaldsøer

 

 

Vi har etableret affalds-øer på alle parkeringspladser

til det affald du har i hverdagen.

Affalds-øerne består af molokker.

Du skal selv sørge for at sortere affaldet i de rigtige Molokker.

Bioaffald

Husholdningsaffald:Pap
Papir (aviser, blade mv.):
Glas (flasker, husholdningsglas m.v.):

Plastaffald

Metal Dåser (fra mad o.lign):
Batterier: