Menu Close

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Kanalens Kvarter 128 – 232 

Torsdag den 22. september 2022 kl. 18:30             

Mødested: Kanalens Kvarter 198

Indkaldelse og dagsorden.

Budget 2023

Hvem kan deltage i beboermødet?

Alle beboere i afdelingen, der har en huslejekontrakt med, har adgang til beboermødet. Det samme gælder de pågældendes samlever og hjemmeboende børn over 18 år.Under henvisning til Boligministeriets bekendtgørelse angående afstemninger på beboermøder tildeles den enkelte husstand 2 stemmer – uanset husstandens størrelse. Ifølge VA’s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Vi gør opmærksom på, at alle, for at få adgang til beboermødet, skal fremvise legitimation i form af sundhedskort.

Dørene åbnes kl. 18.15 – Der serveres vand, sodavand, kaffe og te på mødet og smørrebrød.

 

Med venlig hilsen

afdelingsbestyrelsen

Hold din Chip Opdateret

Opdatering kan fortages ved at holde brikken på opdateringspunktet ved ejendomskontoret, som på billedet herunder.
Hold brikken på 3-4 sekund Ind til opdaterings-punktet lyser grønt.
Opdateringspunktet finder du ved døren til ejendomskontoret, både fordøren og bagdøren v/parkeringspladsen.

NYHEDER – gamle som nye
Referater 2022

LÆS MERE

Referater 2022

Referatsiderne er under opdatering

LÆS MERE

Elektroniske Låse og Låsekasser

Der bliver løbende sat elektriske Låse op til kælderrum og Cykelrum Beboerne skal i den forbindelse huske at opdatere deres Chip, hvilket forgår ved

LÆS MERE

Ejendomskontoret

BO-VEST Kanalen
Kanalens Kvarter 136
2620 Albertslund

Tlf:  88 19 02 55
Email: va55@bo-vest.dk

Personlige henvendelser:

Ring eller skriv på va55@bo-vest.dk for aftale

Telefontid

Mandag til fredag 7.00 - 9.00

Uden for kontortiden er det muligt at indtale på telefonsvarer.

(Husk! Navn, adresse og tlf. nr.)

Ejendomsleder:

Morten Bo Jensen

Seneste indlæg
Seneste kommentarer
    Arkiver
    Kategorier
    Meta