Menu Close

Indkaldelse til Afdelingsbeboermøde den 23. marts 2021

Kanalens Kvarter 198 kl. 1830

Afholdelsen af beboermødet afhænger af, hvilke restriktioner, regeringen melder ud efter den 28/2. Der skal ske en ændring af forsamlingsforbuddet hvis beboermødet skal kunne gennemføres på sædvanlig vis med fysisk fremmøde.
Lige nu er der et forsamlingsforbud på Max. 5 personer.
Der kommer mere information ud om beboermødet senere ift. evt. aflysning/flytning af mødet, tilmelding mm.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning
 5. Gennemgang af afdelingen
 6. Godkendelse af/orientering om regnskab 2020
 7. Indkomne forslag
 8. Gør verdensmål til hverdagsmål af Povl Markussen fra Agenda Centeret
 9. Grønt udvalg
 10. ABC- fremadrettet
 11. Valg til bestyrelsen
 12. Eventuelt

Afslutning ved ordstyreren

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2021 kl. 18:00 Enten på mail:bestyrelsen@afd5.dk eller afleveres skriftligt til Afdelingskontoret, Kanalens Kvt. 136

I år kræves tilmelding for at Deltage i Afdelingsbeboermødet

Coronasituationen giver begrænsninger på, hvor mange vi må samles. For at sikre, at vi har plads til alle, kræver vi derfor tilmelding til afdelingsmødet.

Krav om tilmelding er lovligt efter et særligt midlertidigt regelsæt, som følge af Coronasituationen.

Krav om tilmelding anbefales af BL og er godkendt af organisationsbestyrelsen. Begrundelsen er at der uden tilmelding, er en risiko for, at der møder flere beboere op, end der er plads til ifølge Coronaretnings- linjerne, og at mødet derfor må aflyses og genindkaldes.

Tilmeldingsblanketten (er vedlagt) afleveres til afdelingskontoret,

Link til tilmeldningsblanket

Kanalens Kvt. 136 senest den 17. marts 2021

Afstemning ved fuldmagt

På grund af Coronasituationen, er der til dette møde, mulighed for at stemme ved fuldmagt.
Hvis din husstand gerne vil give sin mening til kende på afdelingsmødet, men ikke ønsker at deltage i mø- det, hvor mange er forsamlede, kan du/din husstand bede en person, du/I har tillid til, om at stemme for dig.

Personen, du giver fuldmagt til, skal bo i afdelingen. Personen skal medbringe en fuldmagtsblanket, som du har udfyldt.

Hver husstand må maksimalt medbringe to fuldmagter. Dette loft er fastsat af organisationsbestyrelsen. Hver fuldmagt giver to stemmesedler, fordi en husstand har to stemmer.

Du kan også̊ vælge af aflevere en fuldmagtsblanket til afdelingsbestyrelsen.
Du kan bestille en fuldmagtsblanket på ejendomskontoret pr. telefon 8819 0255 eller pr. mail va55@bo- vest.dk senest den 31. august 2020 Ejendomskontoret bringer eller mailer fuldmagtsblanketten til dig.

Husk det gule sundhedskort og kom evt. kun en fra hver husstand

Hver husstand i afdelingen har adgang til mødet og har to stemmer pr. lejemål mod forevisning af personligt sundhedskort (det gule sygesikringsbevis).

For at tage hensyn til dem, der er særligt udsatte og bekymret for smitte, og for at kunne overholde af- standskravene, foreslår vi, at der kun møder en person op pr. husstand.